Selasa, 26 Mei 2009

aktiviti kuliah 6

SUBJEK : KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN
KOD : GGGB5023
PENSYARAH : DR. HALIMAH HARON
TARIKH : 25 MEI 2009 (KULIAH 6)

Aktiviti Kuliah 6
Ulasan 1 Tajuk Kajian Tindakan Dari Seminar Serantau
Tajuk: Perbandingan Kesan Dua Kaedah Pengajaran Bahasa Arab antara Kaedah Nahu Terjemahan dengan Kaedah al-Sam'iyah al-Syafawiyah di Ma'ahad Hamidiyah Kajang.
Pembentang: Dr Maimon Aqsha Lubis (UKM)
Tempat: Sri Menanti
Tarikh: 21 Mei 2009
Masa: 8.30pg-8.50pg

1. Kenapa?
-Untuk melihat kaedah terbaik untuk pengajaran Bahasa Arab bagi pelajar di sekolah iaitu antara kaedah al-Sam'iyah Syafawiyah dan kaedah Nahu.

2. Apa?
-Kajian tentang dua kaedah ini untuk melihat perbandingan kesan daripada kaedah yang digunakan. Kedua-dua kaedah ini ada pro dan kontra iaitu:
*Nahu terjemahan : Pandai baca, mahir nahu tetapi tidak mahir cakap.
*al-Sam'iyah syafawiyah : Pandai cakap.

3. Bagaimana?
-Kajian dilakukan dengan cara melakukan kajian di Maahad Hamidiah kajang keatas 158 orang pelajar tingkatan empat.
-Kenalpasti ciri-ciri dan langkah-langkah nahu dan al-sam'iyah syafawiyah.
-Perbandingan kesan dilihat dari sudut kekuatan dan kelemahan kedua-dua kaedah ini.

4. Prosedur?
-Prosedur kajian yang dilakukan melalui kaji selidik dan pemerhatian.

diulas oleh:
Mohd Fa'izi bin Basar
Anis Firdaus bin Abdul Majid

1 ulasan: